SVP Vastgoedparticipatie

Wij zijn lid geworden omdat wij ons in Gelderland en dan met name in Arnhem willen profileren. Daarnaast zijn we al jaren sponsor van Outdoor Gelderland en sluit de uitstraling van Sociëteit Gelre aan bij onze organisatie.

Eduard Spoor

Stationsweg 6/C
6861 EG Oosterbeek

Email: e.spoor@planet.nl

SVP Vastgoed is een ambitieus bedrijf dat sinds enkele jaren actief is op de markt. De focus is met name gericht op het oosten des lands, alhoewel de vleugels inmiddels voorzichtig worden uitgeslagen. SVP Vastgoed belegt met name in woningen, winkels en volumineuze gebouwen met een monumentaal karakter.

Om de groei te waarborgen en een stuk risicospreiding te bewerkstelligen, heeft het bedrijf in de loop der jaren een aantal slagvaardige en solide partners aan zich weten te binden; participanten die tevens aanvullende marktkennis inbrengen. Resultaat is een prima renderende portefeuille die niet alleen uit vastgoed, maar tevens uit enkele strategisch gelegen (her)ontwikkelingslocaties bestaat.